XXX…2017-02-04 at DecaBar Z

Rita Goldie,Miho Wakabayashi,Ren,Tenguchin,Yuuki Kiryuu,Dj Zil,Dj Iori Sakai,Dj ToMo,Dj Tairi,and more…

XXX…2016-09-03 at DecaBar Z

Hibiki,Tsubasa Kitaohji,Rina Yuzuki,Sachika Uchiyama,Chiru Chiru Ichiru,Tenguchin,Reiko Kuwahara,Dj Zil,Dj Iori Sakai,Dj Max,Dj ToMo,and more…

XXX…2016-07-02 at DecaBar Z

Ichika Hiiragi,Rina Yuzuki,Tiger Aiko,Sachika Uchiyama,Chiru Chiru Ichiru,Sumire Nagai(Guest),Tenguchin,Dj Zil,Dj Iori Sakai,and more…

SERENDIPITY…2015-07-18 at Le Baron de Paris

Tatsuya Egawa,Vivienne Sato,Ichika Hiiragi,Marie Sukegawa,Joe,Strawberry Cherie,Rokland,Dj Zil,Dj Rinko,and more…

EGAWORLD…2015-07-18 at Le Baron de Paris

Tatsuya Egawa,Vivienne Sato,Dj Zil,and more…

EGAWA JYUKU…2015-04-11 at Digital Hollywood

Tatsuya Egawa,Hisayoshi Yamauchi

SERENDIPITY…2015-02-28 at Le Baron de Paris

Tatsuya Egawa,Vivienne Sato,Ichika Hiiragi,Miki Misaki,Rita Goldie,Astro Nuts,Rokland,Dj Zil,Dj Rinko,and more…

EGAWA JYUKU…2015-01-11 at Digital Hollywood

Tatsuya Egawa,Hisayoshi Yamauchi